top of page
amb1.jpg

Bibliografija

izr. prof. dr. Andrej Starc, Ph.D., BSc., BSc.
Seksolog
Terapevt medicinske hipnoze
Terapevt bioresonance

Med_hipnoza.jpg
Diploma in Sexology .jpg
Board_hyp.jpg
Certifikat.jpg

Publikacije iz področja

Sexual function and in vitro fertilization

Starc A, Aljija S, Jukić T. Dahmane R, Rotim A, Pavan Jukić D (2022).

Acta Clinica Croatica, 61 (4), 2022

Starc A, Dahmane Gošnak R, Gabrovec B

Predictors of sexual satisfaction: an internation study

Starc A, Enea V, Racz A, Palatin K, Gabrovec B. Dido V, Dahmane R, Rotim K (2022).

Acta Clinica Croatica, 61 (3), 2022

Starc A, Golubović N,  Jukić T, Razc A, Dahmane Gošnak R (2022).

Journal of Health Sciences, 2022

Mentor pri magistrskem delu

Mentor pri magistrskem delu

Osnovni namen zakonske zveze in partnerstva je zadovoljevanje posameznikovih potreb po pripadnosti, skupnosti, intimnosti, bližini, zaščiti in podpori. Spolnost ima pomembno mesto.

Sexual behavior and attitudes during sexual relationship: a pilot study

Starc A, Racz A, Rukavina T, Vasiljev V, Karić M, Stubljar D. Sladojević, S, Jukić T (2020).

Medicina fluminesis, ISSN 1847-6864, 2020

Jukić T, Ihan A, Šter Petek M, Strojnik V, Stubljar D,

Starc A. (2020)

Journal of Medical Internet Research s, ISSN 1438-8871, 2020

Poljšak B, Kovač V, Dahmane R, Levec T, Starc A(2019)

Oxidative medicine and cellular longevity, ISSN 1942-0994.

vol. 2019, str. 2171-223

Starc A, Poljšak B, Dahmane R, Levec T, Perat M. (2019)

Journal of Applied Health Sciences, ISSN 1849-8361, 2019. vol (5) no (2): 217-223

Starc A. (2019)

Sposobnost multiorgazmičnosti je odvisna od kombinacije razvojnih in fizioloških pogojev ter psihosocialnih, kulturnih, verskih in dejavnikov okolja. Preverite, ali ste vi lahko.

Starc A. (2019)

Mnogo spoznanj nakazuje, da spolni odziv pri ženskah izhaja iz potreb po intimnosti in ne iz potreb po fizičnem spolnemu vzburjenju? Je nastopil čas, da končno spoznamo ne samo kako, pač pa tudi zakaj smo si moški in ženske različni?

Starc A. (2019)

Nekateri avtorji so prepričani, da so ženske evolucijsko razvile orgazem, da bi spodbujale t. i. dobro izbiro partnerja. Drži?

Starc A. (2019)

Spolnost kompleksen proces, ki ga koordinirajo nevrološki, žilni in endokrini sistem, okolje, religije, psiholoških in socialno-kulturoloških dejavnikov. Kateri so ključni za zadovoljivo spolno življenje.

Starc A. (2019)

Journal of Applied Health Sciences, ISSN 1849-8361, 2019. vol (5) no (1): 105-111

Starc A. (2019)

Biološke osnove seksualnih funkcija i poremećaja kod žena: predavanje na Univerzi Josipa Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo,

4. 6. 2019

Starc A. (2019)

Journal of Applied Health Sciences, ISSN 1849-8361, 2018, vol. (4), no. (2): 197-207

Biološke osnove ženskih spolnih funkcij in disfunkcij

Starc A, Dahmane Gošnak R, Božič M (2019).

 Biološke osnove ženskih spolnih funkcij in disfunkcij. Univerzitetni učbenik. Ljubljana.

Zdravstvena fakulteta.

Starc A. (2017)

Predavanje na srečanju Srce in diabetes 2017, Kongresni center Brdo pri Kranju, 6. 5. 2017. Ljubljana: Edumedic,

Starc A, Jukić T, Poljšak B, Dahmane R (2018).

Acta Clinica Croatica, ISSN 0353-9466, 2018, vol. (57) no (1): 52-60

Pavan Jukić D, Starc A, Stubljar D, Jukić T (2020)

Medical Science Monitor ISSN 1643-3750

Starc A, Trampuš M, Pavan Jukić D, Grgas Bile C, Jukić T, Mivšek AP (2019).

Acta Clinica Croatica, ISSN 0353-9466, 2019, vol. 58, no. 3, 508-515

Pavan Jukić D, Stubljar D, Jukić T, Starc A (2019)

System Biology in Reproductive Medicine

ISSN: 1939-6368 (Print) 1939-6376 (Online)

Štraus A, Poteko S, Starc A (2020)

Journal of Applied Health Sciences

2020, vol 6, no. 1: 77-82

bottom of page