top of page

Družinska terapija

Family Portrait 5
Group Therapy

Družinska terapija je pomembna zaradi več razlogov:

 1. Krepi medsebojne odnose: Družinska terapija omogoča družinskemu članu, da se bolje razumejo med seboj in izboljšajo komunikacijo ter odnose znotraj družine. To lahko pripomore k ustvarjanju bolj zdravega in podpornega okolja za vse člane družine.

 2. Reševanje konfliktov: Družinska terapija pomaga pri reševanju konfliktov, ki se lahko pojavijo med družinskimi člani. S pomočjo terapevta se lahko osredotočite na razumevanje vzrokov konfliktnih situacij ter razvijete strategije za njihovo reševanje.

 3. Podpora v kriznih situacijah: Družinska terapija je lahko koristna v času kriznih situacij, kot so ločitve, izguba ljubljene osebe, finančne težave ali bolezni. Terapevt lahko nuditi podporo, razumevanje in strategije za soočanje s kriznimi situacijami.

 4. Razvoj družinskih veščin: Družinska terapija lahko pomaga pri razvoju veščin, kot so komunikacija, empatija, reševanje problemov in postavljanje meja. To lahko koristi vsem članom družine in prispeva k boljšemu delovanju družinske enote.

 5. Preprečevanje ponovitve vzorcev: Terapija omogoča družinskim članom, da prepoznajo in razrešijo negativne vzorce vedenja in komunikacije, ki se ponavljajo skozi generacije. S tem se lahko prepreči, da bi se problemi prenašali na naslednje generacije.

 

Skupaj lahko rečemo, da je družinska terapija pomembna, ker prispeva k boljšemu duševnemu zdravju in delovanju družine kot celote.

Družinska terapija na splošno

Družinska terapija in težave v spolnosti

Družinska terapija deluje na več načinov, odvisno od terapevtskega pristopa in specifičnih potreb družine. Tukaj je nekaj osnovnih načinov, kako deluje:

 • Ocenjevanje družine: Na začetku terapije terapevt opravi oceno družinske dinamike in razmerij med člani družine. To vključuje raziskovanje vzorcev komunikacije, konfliktov, medsebojnega razumevanja in podpore.

 • Postavljanje ciljev terapije: Skupaj z družinskimi člani terapevt postavi cilje, ki naj bi jih dosegli med terapijo. Ti cilji se lahko nanašajo na izboljšanje komunikacije, reševanje konfliktov, krepitev medsebojnih odnosov ali razvoj specifičnih veščin.

 • Delo na družinskih vzorcih: Terapevt pomaga družinskim članom prepoznati in razumeti negativne vzorce vedenja, komunikacije in odzivanja, ki prispevajo k težavam v družini. Skozi terapijo se deluje na spreminjanju teh vzorcev v bolj konstruktivne in zdrave.

 • Izbira terapevtskih tehnik: Terapevt uporablja različne terapevtske tehnike in pristope, ki so primerni za specifične potrebe družine. To lahko vključuje pogovorne terapije, vaje za izboljšanje komunikacije, vložke vlog, igro in druge interaktivne tehnike.

 • Krepitveni dejavniki: Med terapijo terapevt poudarja in krepil tudi pozitivne vidike družinskega življenja, kot so medsebojna podpora, ljubezen, skupni interesi in moči posameznih članov.

 • Domnevno delo: Terapevt spodbuja družinske člane k domačemu delu, kar pomeni, da se naučeno terapevtsko znanje in veščine prenesejo v vsakdanje življenje družine. To lahko vključuje domače naloge za izboljšanje komunikacije, reševanje konfliktov ali preizkušanje novih pristopov v interakciji.

 

Pomembno je omeniti, da je vsaka družina edinstvena in zato je pristop družinske terapije prilagojen specifičnim potrebam in dinamiki vsake družine. Terapevt deluje kot voditelj, vodnik in podpornik v procesu sprememb, ki omogoča družinski enoti, da se razvije in raste v bolj zdravo in funkcionalno celoto.

Družinska terapija lahko igra pomembno vlogo pri obravnavi spolnih težav znotraj družine. Spolne težave lahko vplivajo na posameznika in tudi na celotno družinsko dinamiko. Tu je nekaj načinov, kako družinska terapija lahko pomaga pri obravnavi teh težav:

 • Raziskovanje ozadja težav: Terapevt lahko pomaga raziskati vzroke in ozadje spolnih težav znotraj družine. To vključuje prepoznavanje morebitnih čustvenih, komunikacijskih ali partnerskih težav, ki lahko prispevajo k težavam v spolnosti.

 • Izboljšanje komunikacije: Družinska terapija lahko pomaga pri izboljšanju komunikacije med partnerji glede spolnosti. Pogosto se spolne težave pojavijo zaradi pomanjkanja komunikacije ali nejasnih pričakovanj, zato je ključno, da se partnerja naučita odprto govoriti o svojih potrebah, željah in skrbeh.

 • Reševanje konfliktov: Če so spolne težave povezane s konflikti ali nerešenimi problemi znotraj družine, lahko družinska terapija pomaga pri reševanju teh konfliktov in ustvarjanju bolj harmoničnega okolja za spolno življenje.

 • Ozaveščanje o spolnosti: Terapevt lahko pomaga družinskim članom pri razumevanju spolnosti in spolnih potreb ter pri odpravljanju morebitnih zmotnih prepričanj ali stigem, ki lahko vplivajo na spolno zadovoljstvo.

 • Podpora in razumevanje: Družinska terapija lahko ponudi podporno okolje, kjer se lahko družinski člani počutijo varne in razumljene glede svojih spolnih težav. To lahko vključuje izražanje čustev, iskanje rešitev in sprejemanje sprememb.

 

Pomembno je, da se družinska terapija osredotoči na celotno družinsko dinamiko in ne le na posameznika ali določenega člana družine. S tem se lahko dosežejo bolj trajne in celostne spremembe, ki koristijo vsem družinskim članom.

Reševanje spolnih težav z družinsko terapijo zahteva celosten pristop, ki vključuje razumevanje in obravnavo tako posameznikov kot tudi celotne družinske dinamike. Spolne težave so lahko posledica različnih dejavnikov, vključno z emocionalnimi, partnerskimi, komunikacijskimi in včasih tudi fizičnimi vzroki. Tu je nekaj korakov, ki jih lahko terapevt in družina upoštevajo pri reševanju spolnih težav z družinsko terapijo:

 1. Ocena in razumevanje težav: Terapevt najprej sodeluje z družino pri razumevanju narave in vzrokov spolnih težav. To vključuje raziskovanje fizičnih, čustvenih, partnerskih in drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na spolno zadovoljstvo posameznika ali para.

 2. Komunikacija: Terapevt spodbuja odprto in iskreno komunikacijo med partnerji glede njihovih spolnih potreb, želja, pričakovanj in skrbi. Učenje komunikacijskih veščin je ključnega pomena za izboljšanje spolnih odnosov.

 3. Razreševanje konfliktov: Če so spolne težave povezane s konflikti ali nerešenimi problemi znotraj družine, terapevt pomaga pri identifikaciji in reševanju teh konfliktov. To lahko vključuje obravnavo nesoglasij, nerealnih pričakovanj ali drugih ovir za intimnost in zadovoljstvo.

 4. Izobraževanje o spolnosti: Terapevt lahko ponudi izobraževanje in informacije o spolnosti, spolnih odnosih in spolnih disfunkcijah, ki pomagajo družinskim članom razumeti in normalizirati svoje spolne izkušnje.

 5. Spreminjanje vzorcev vedenja: Terapevt lahko sodeluje z družino pri prepoznavanju in spreminjanju negativnih vzorcev vedenja, ki prispevajo k spolnim težavam. To lahko vključuje razvijanje novih spolnih rutin, spodbujanje večje intimnosti in povezovanja ter razvijanje pozitivnih spolnih navad.

 6. Individualno delo: Poleg dela s celotno družino terapevt lahko ponudi tudi individualno terapijo posameznim članom družine, če so spolne težave povezane s specifičnimi osebnimi ali čustvenimi vprašanji.

bottom of page